Mediciner

Atarax – ångestdämpande

Cipralex – antidepressiv

Lergigan – Ångestdämpande